Warning: Use of undefined constant U - assumed 'U' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /sza/naglowek.php on line 6

Warning: gethostbyaddr(): Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /sza/naglowek.php on line 21
Dotacje unijne, doradztwo finansowe - Opole, Opolskie
Eurosilesia
| Dotacje | Firma | Kontakt |
PROW
POKL
POIiŚ
POIG
RPO
Inne RPO

Dotacje

Po 01 maja 2004 Polska uzyskała dostęp do środków w kwocie blisko 13 miliardów Euro przeznaczonych na wsparcie rozwoju poszczególnych sektorów krajowej gospodarki. Duża część tych pieniędzy dostępna była dla przedsiębiorców i rolników mających na celu zrównoważony, stabilny rozwój swoich firm i gospodarstworaz w miarę równorzędny udział w rynkowej konkurencji w Europie. Lata 2007 - 2013 są znacznie zasobniejsze w środki; we wszystkich unijnych mechanizmach pomocowych do wykorzystania postawiono kwoty łącznie przekraczające 100 miliardów Euro, a dodatkowo dostępne będą również inne programy krajowe oraz pochodzące z państw nie należących do Unii, a tylko z nią stowarzyszonych.

 PROWPlan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 (PROW) połączył realizowane w latach 2004-06 dwa odrębne dokumentyt: stary Plan ROW oraz Sektorowy Program Operacyjny - Rolnictwo Jego celem jest poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W programie tym znajdziemy działania umożliwiajace wsparcie zarówno gospodarstw rolnych oraz działajacych na wsi przedsiębiorstw, jak też gmin wiejskich i Lokalnych Grup Działania.


 SPODla dużych przedsięwzięć o oddziaływaniu ponadregionalnym dofinansowanie bedzie mozna uzyskać w ramach programów krajowych: PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Kapitał Ludzki. Pierwszy z nich ułatwi podejmowanie badań naukowych oraz realizację inwestycji w tworzenie i wdrazanie nowoczesnych technologii; drugi wesprze wydatki na ograniczenie presji na środowisko, a trzeci pozwoli na intensywny rozwój zasobów ludzkich w firmach, urzędach i placówkach naukowych całego kraju.

 WKPDawny Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego zastąpiony został sporzadzonymi przez Urzędy Marszałkowskie wszystkich województw Regionalnymi Programami Operacyjnymi. Programy te, znacznie lepiej niz dotychczas osadzone w lokalnych realiach, ukierunkowane są na tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Cele te realizowane są w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Waznym instrumentem realizowania polityki rozwoju lokalnego jest również regionalny komponent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
Eurosilesia - Opole - 077 / 40 30 740 - info@eurosilesia.pl góra ^